Simpozionul Internațional pentru Educație Intergenerațională

Simpozionul Internațional pentru Educație Intergenerațională, organizat de Școala Gimnazială “Alexandra Nechita” împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. În acest an, Simpozionul se va desfășura pe 12 aprilie.Detaliile participării – în documentul atașat, care conține și formularul de înscriere, sau pe  http://lang-platform.eu/vaslui

ANUNȚ

Conform OMEN 4203, Art.15. al. (4) „La etapa națională a olimpiadei se atribuie locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art.