Ediţia a XVI-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” – 18 mai 2019

Au fost deschise înscrierile pentru ediţia a XVI-a – 18 mai 2019 a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, competiţie şcolară unică în România.     Data-limită a înscrierilor este 9 mai 2019. Ediţia 2019 este înscrisã în Calendarul oficial al concursurilor NAŢIONALE scolare fara finantare MEN, publicat pe site-ul

Ordinul nr. 3687/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmmbqge4a/ordinul-nr-3687-2019-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-tineretului-si-sportului-nr-5219-2010-privind-recunoasterea-si-echivalarea-rezultatelor-obtinute-la-exam