CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE ANGLO-FRANCEZ

A SPOT OF HEAVEN/UN COIN DE PARADIS

11 Martie 2020Ediţia a VIII-a

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Al. Macedonski  Craiova

Data: 11 martie 2020

Programul de desfăşurare: 9:45-10:00 intrarea in sali;  10:00 – 11: 30 desfăşurarea concursului.

Grup ținta: clasele V, VI, VII, VIII şi IX.

Probele de concurs:

Pornind de la versurile a două cântece (unul în engleză şi altul în franceză) elevii au ca sarcină realizarea a două compuneri diferite, una în limba engleză şi alta în limba franceză pe tema dată. Compunerile trebuie sa conțină obligatoriu un pasaj descriptiv semnificativ folosind toate cuvintele subliniate din cântecele respective. Substantivele pot fi folosite la singularsau la plural iar verbele se pot folosi la infinitiv sau pot fi conjugate.

Este obligatoriusă se sublinieze in compunere cuvintele date. Pentru Limba engleză sunt 10 cuvinte, iar pentru Limba franceza 6 cuvinte.

Ambele compuneri vor fi transcrise pe aceeaşi foaie de concurs. Limita este de aproximativ o pagină (A4) pentru limba engleză si o jumatate de pagină (A4) pentru limba franceză.

Elevii vor avea la dispoziţie versurile celor două cantece în copie cu cuvintele obligatorii subliniate şi ciorne pentru fiecare echipaj.

Timpul de lucru este de 90 minute, iar fiecare echipă va decide asupra modului de rezolvare a sarcinilor (elevii lucrează în echipe a cate 2 membri).

Se urmăreşte punerea în valoare a spiritului de originalitate şi creaţie al participanţilor.

Anul acesta tema concursului este THE COLOURS OF NATURE/ LES COULEURS DE LA NATURE.

Barem de notare: Franceză- 20 de puncte, Engleză – 70 de puncte, Oficiu- 10 puncte.

Participanţii la acest concurs şcolar sunt selectaţi pe baza opţiunii elevului şi/sau la recomandarea profesorului care organizează o fază pe şcoală în perioada premergătoare fazei judeţene.

Înscrierea elevilor se va face până pe data de 7 martie 2020 la adresa de email ramona_peta@yahoo.com, prin trimiterea fişei de inscriere.

Se pot inscrie maximum 4 sau 5 echipaje a cate 2 elevi de la fiecare scoala. Concursul se adresează elevilor din clasele V, VI, VII, VIII şi IX. Se admite un singur echipaj de nivel.

Rezultatele pentru faza județeană se vor afişa la avizierul şcolii, pe site-ul scolii şi vor fi trimise profesorilor coordonatori la adresele de email specificate in fişa de inscriere in data de 23 martie 2020.

Pentru faza interjudețeana, lucrările premiate la faza județeana (premiile, I, II, III) din fiecare județ participant vor intra in concurs şi vor fi re-evaluate  de catre profesorii evaluatori, iar rezultatele vor fi afişate la avizierul  Şcolii Gimnaziale „Al. Macedonski”, Craiova. De asemenea vor fi trimise profesorilor coordonatori la adresele de email specificate in fişa de inscriere. Afişarea rezultatelor:  5 mai 2020.

Dacă unul dintre elevi nu poate participa, acesta poate fi inlocuit in timp util.

Dacă unul dintre membrii echipajului nu se prezintă la concurs, echipajul este descalificat.

Pot participa elevii care nu au ore de curs in intervalul orar in care se desfasoară concursul.

Nu se percepe taxa.

Nu se admit contestații.

Relaţii suplimentare la telefoanele:

0773883519 – prof. Viezureanu Mihaela

0744533741 – prof. Cioc Ramona

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN – A SPOT OF HEAVEN/UN COIN DE PARADIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *