Concursul judeţean „La mulți ani, mămico!/Bon anniversaire, maman!/Happy Mother’s Day!”

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova organizează Concursul judeţean de creație în limba română/limba franceză/limba engleză „La mulți ani, mămico!/Bon anniversaire, maman!/Happy Mother’s Day!”, ediţia a II-a, în data de 8 martie 2020. Concursul este cuprins în Calendarul Activitatilor Educative Județene (C.A.E.J.) desfășurate in anul scolar 2019-2020, in judetul Dolj.

Prin organizarea acestui concurs de creație în limba română/limba franceză/limba engleză, se urmărește promovarea diversităţii multilingvistice, aceasta devenind în prezent mai vizibilă ca niciodată deoarece oamenii au mai multe contacte cu cetățeni străini mai mult ca niciodată. În cadrul acestui concurs pluridisciplinar, se doreşte îmbunătățirea competențelor lingvistice ale elevilor în funcțiile de propriile nevoi, condiții, abilități și interese, precum și sensibilizarea lor cu privire la diversitatea lingvistică și culturală prin intermediul creațiilor literare și artistice.

Grup țintă:

Concursul se adresează elevilor din ciclul primar (clasele III-IV), gimnazial și liceal din judeţul Dolj şi cadrelor didactice coordonatoare.

Secțiunile concursului:

  1. Secțiunea I: Felicitări – Realizare de felicitări cu mesaje dedicate mamei în limba română/limba franceză/limba engleză (pentru elevii din clasele III-IV)
  2. Secțiunea II: Poezii – Realizare de poezii dedicate mamei în limba română/limba franceză/limba engleză (minim 3 strofe pentru elevii din clasele V-VIII și minim 5 strofe pentru cei de la liceu)

Condiţii de participare: 

Pentru Secțiunea I: Felicitări, elevii din clasele III-IV vor realiza felicitări cu mesaje dedicate mamei în limba română/limba franceză/limba engleză. Felicitările vor fi etichetate pe verso (colțul din dreapta jos) cu: titlul, numele și prenumele elevului, clasa, școala, profesorul coordonator.

PentruSecțiunea II: Poezii, participanții vor realiza poezii dedicate mamei în limba română/limba franceză/limba engleză (minim 3 strofe pentru elevii din clasele V-VIII și minim 5 strofe pentru cei de la liceu). Textul va fi tehnoredactat (TNR 12, la un rând; margini de 2 cm; titlul cu TNR 14 bold, centrat; sub titlu, la un rând, se va trece numele si prenumele elevilor, clasa, școala și profesorul coordonator). Lucrările trebuie să fie originale, altfel vor fi eliminate din concurs.

Un cadru didactic poate participa la ambele secțiuni, însă poate coordona maximum trei lucrări pe secţiune. Un elev poate participa cu o singură lucrare pe secțiune.

        Lucrările vor fi trimise OBLIGATORIU în plic format A4 (sau în colet), alături de fişa de înscriere (Anexa 1) și acordul de parteneriat în dublu exemplar pe adresa Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, Strada Dr. Nicolae Ionescu-Sisesti Nr. 3, Cod 200303, localitatea Craiova, judetul Dolj.  DOAR fișa de înscriere va fi trimisă atât în format electronic la adresa de e-mail: mirela.voicu@apleo.ro cât și în format letric la școala organizatoare.

Data limită de trimitere a lucrărilor:  6 martie 2020.

Persoana de contact: Voicu Mirela Livia, nr. tel. 0726501125

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

HMC Program – Program de burse de studiu în Marea Britanie pentru elevii de clasa a X-a

Asociația “Ține de Noi” împreună cu Headmasters’ and Headmistress’ Conference anunță lansarea unui concurs pentru obținerea unor burse de prestigiu pentru elevii de clasa a X-a care își doresc să petreacă următorii doi ani din ciclul preuniversitar de învățământ, echivalentul claselor a XI-a, respectiv a XII-a, în Marea Britanie.

Elevii au posibilitatea de a studia timp de doi ani într-o școală britanică de cea mai înaltă calitate, cum ar fi Epsom College, Dullwich College, Bedford Modern School, Hampton School ș.a.m.d. De asemenea, ei își pot dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză, își pot face noi prieteni din diferite culturi și pot experimenta și aprecia cultura și tradițiile din Marea Britanie. În anii trecuți peste 130 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți de prestigiu, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics.Deadline înscrieri: 27 IANUARIE 2020Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile (taxe școlare, cazarea şi cheltuielile de masă, însemnând în medie între 35.000 și 42.000 lire sterline), însă există și burse parțiale, care acoperă între 50% – 70% din costuri, acestea fiind calculate în funcție de venitul brut al familiei. Singurele taxe care trebuie achitate de către elevi sunt:O taxă în valoare de 19 lei, atunci când elevul își înscrie aplicația în cadrul acestui concurs, detalii regăsiți în documentația din link-urile de mai jos. Taxa aceasta este nereturnabilă.O taxă în valoare de 1500 lire, reprezentând taxa de administrare a programului, care va fi achitată doar de către elevii care câștigă bursa și vor pleca la studiu în Marea Britanie.!!! Important – Încurajăm citirea cu atenție a formularelor și ghidurilor prin care se va efectua înregistrarea în cadrul acestui program, precum și instrucțiunile de completare prezente în documentația din link-urile de mai jos.

Încurajăm contactul pe email la adresa: burse2019@tinedenoi.ro

Criterii de eligibilitate pentru bursele complete:

– să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar – 2018-2019) în clasa a X-a;
– să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;
– venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2018 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;
– vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2019, între 16 ani și 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.03.2002 și 01.09.2003.
Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2018 pot aplica pentru o bursă parțială, urmând aceeași procedură de înscriere.

 
!!! Transmiterea documentelor se va face inițial în format electronic sub forma unui singur PDF complet (formularul de aplicație semnat) la adresa: burse2019@tinedenoi.ro, urmând ca într-o etapă viitoare, după selecția preliminară, elevii acceptați pentru concursul final să transmită și fizic documentele complete la o adresă indicată ulterior.

Toate materialele pentru depunerea dosarului, precum și toate detaliile privind acest program se găsesc pe:

https://drive.google.com/drive/folders/1esYJngKbQ39jmbnQpPAh6bvCRo94QYXg (format WORD)

sau

https://tinedenoi.ro/burse-academice/  (format PDF și WORD)

Informaţii complete despre procesul de aplicare şi ce presupune experienţa educaţională la o şcoală independentă din Marea Britanie pot fi consultate pe site-ul http://tinedenoi.ro/burse-academice/

!!! Probleme des întâlnite în transmiterea aplicațiilor pentru concursul de anul trecut:În prima fază este necesar transmiterea formularului electronic de aplicație complet și semnat  de către elevi și părinți sub forma unui singur PDF; elevii care vor fi selectați pentru cea de-a doua etapă vor fi anunțați să transmită fizic dosarul complet cu toate documentele la o adresă comunicată ulterior;Taxa administrativă de 1500 lire trebuie achitată doar de către câștigătorii concursului, de către cei care vor fi anunțați că au câștigat și vor pleca la studiu în Marea Britanie;Observație pentru pagina 6 din formularul de aplicație: Dacă elevul nu are în prezent, în momentul transmiterii aplicației note/medii este rugat să completeze doar cu notele/mediile anului precedent.În cazul în care școala nu poate elibera foaia matricolă în limba engleză, aceasta trebuie tradusă la un traducător autorizat, apoi semnată și ștampilată de către școală.Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să transmiteți un email la adresa burse2019@tinedenoi.ro

https://drive.google.com/drive/folders/1esYJngKbQ39jmbnQpPAh6bvCRo94QYXg