A picture containing drawing

Description automatically generated

Asociația profesorilor de limba engleză din Oltenia este o organizație deschisă, cu arii de preocupare științifică și didactică legate de problemele conceptuale, teoretice și practice cu care se confruntă astăzi profesorii de limba și literatura engleză, precum și referitoare la importanța și interesul pe care îl acordă elevii și societatea în ansamblul său predării și învățării limbii engleze în secolul XXI.

În acest sens, am continuat publicarea revistei internaționale Pygmalion, în ediție online, numărul 9 cumulând peste 200 de pagini. Am avut onoarea să colaborăm cu un colectiv de redacție de excepție, format din Redactori șefi: Prof. dr. Diana Victoria COTESCU, Prof. univ. dr. Titela VÎLCEANU; Redactori șefi-adjuncți: Prof. Diana CONSTANTIN, Prof. dr. Verona POPA, Prof. Mirela VOICU; Redactori: Prof.Laura Alina VASILE, Prof. drd. Daniela CHILOM, Prof. Lelia Nadia BLENDEA, Prof. drd. Corina VASILE; Referenți științifici: Conf. univ. dr. Ana Maria TRANTESCU, Conf. univ. dr. Andreea GHIȚĂ, Prof. dr. Olenka Maria DICU.

Mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la publicarea acestei reviste și la consfințirea unei tradiții, îmbinate cu spiritul inovator.

Aici puteți consulta și descărca revista internațională Pygmalion no 9

Aici puteți consulta și descărca revista internațională Pygmalion no 8

Standarde de editare a contribuției

  • Contribuția trebuie să aibă un Abstract (un mini rezumat al articolului);
  • Contribuția se va edita cu Georgia, 12, 1,5 rânduri;
  • Titlul se va edita cu litere mari, Georgia, 14, așezat pe mijloc;
  • Numele autorului/autorilor se va scrie sub titlu, cu majuscule, format Georgia, 12, așezat la centru;
  • Instituția de proveniență a autorului se va scrie la centru, Georgia, 12;
  • În cazul în care autorul dorește, poate scrie adresa de mail sub nume folosind Georgia, 11, Italic;
  • Bibliografia va fi în ordine ALFABETICĂ și numerotată; de asemenea, aceasta se va edita conform modelului;
  • Contribuția poate conține note de subsol, subtitluri, imagini sau tabele.

Lungimea contribuției trebuie să fie de minimum 2 pagini (excluzând bibliografia) fără limită maximă, dar se recomandă menținerea articolului cât mai concis, prin utilizarea spațiului necesar transmiterii clare, logice a informației complete.

Lucrările vor fi redactate în limba engleză sau în limba germană, folosind formatul A4 cu toate marginile de 2 cm.

În vederea respectării tuturor condițiilor de redactare, vă atașăm mai jos macheta de editare. Contribuția dumneavoastră poate fi lucrată, încă de la început, în această machetă.

Vă rugăm să transmiteți contribuția dumneavoastră în format „.doc” sau „.docx” însoțităde declarația semnată și scanată.

Donație

Pentru toți membrii APLEO publicarea este GRATUITĂ.

Pentru cei care nu sunt membri, se va face o donație în valoare de 20 de lei. Suma va fi virată în contul APLEO, cu mențiunea „donație Pygmalion”.

Asociația Profesorilor de Limba Engleză din Oltenia

CUI 40048784

CONT: RO66BTRLRONCRT0465409901 deschis la Banca Transilvania

Colectivul de redacție al revistei internaționale Pygmalion vă mulțumește pentru colaborare și pentru contribuția dumneavoastră la realizarea numerelor anterioare.