A picture containing drawing

Description automatically generated

Standarde de editare a contribuției

  • Contribuția trebuie să aibă un Abstract (un mini rezumat al articolului);
  • Contribuția se va edita cu Georgia, 12, 1,5 rânduri;
  • Titlul se va edita cu litere mari, Georgia, 14, așezat pe mijloc;
  • Numele autorului/autorilor se va scrie sub titlu, cu majuscule, format Georgia, 12, așezat la centru;
  • Instituția de proveniență a autorului se va scrie la centru, Georgia, 12;
  • În cazul în care autorul dorește, poate scrie adresa de mail sub nume folosind Georgia, 11, Italic;
  • Bibliografia va fi în ordine ALFABETICĂ și numerotată; de asemenea, aceasta se va edita conform modelului;
  • Contribuția poate conține note de subsol, subtitluri, imagini sau tabele.

Lungimea contribuției trebuie să fie de minimum 2 pagini (excluzând bibliografia) fără limită maximă, dar se recomandă menținerea articolului cât mai concis, prin utilizarea spațiului necesar transmiterii clare, logice a informației complete.

Lucrările vor fi redactate în limba engleză sau în limba germană, folosind formatul A4 cu toate marginile de 2 cm.

În vederea respectării tuturor condițiilor de redactare, vă atașăm mai jos macheta de editare. Contribuția dumneavoastră poate fi lucrată, încă de la început, în această machetă.

Vă rugăm să transmiteți contribuția dumneavoastră în format „.doc” sau „.docx” însoțităde declarația semnată și scanată.

Donație

Pentru toți membrii APLEO publicarea este GRATUITĂ.

Pentru cei care nu sunt membri, se va face o donație în valoare de 20 de lei. Suma va fi virată în contul APLEO, cu mențiunea „donație Pygmalion”.

Asociația Profesorilor de Limba Engleză din Oltenia

CUI 40048784

CONT: RO66BTRLRONCRT0465409901 deschis la Banca Transilvania

Colectivul de redacție al revistei internaționale Pygmalion vă mulțumește pentru colaborare și pentru contribuția dumneavoastră la realizarea numerelor anterioare.