Conform OMEN 4203, Art.15. al. (4) „La etapa națională a olimpiadei se atribuie locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie, după cum urmează:

23 locuri/an de studiu pentru celelalte olimpiadele care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București”.

ANUNȚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *